Flurine

Factory Information

Factory Area: 66,000 m2
Employees: -
Plant Add: No.5, Weiyi Road, Shangyu Hangzhou Gulf Chemical Industrial Zone,          Zhejiang, China 312369